Oferta

 Chekon - oferta

Niniejszym prezentujemy ofertę w zakresie naszych wyrobów. Podkreślamy, że do produkcji używamy wyłącznie surowców pierwotnych i pełnowartościowych (nie stosujemy surowców po recyklingu), z czego wynika wysoka jakość i pełna powtarzalność parametrów jakościowych wszystkich partii wyrobów.

Dostępne opakowania: 0,5 ltr: butelka wielowarstwowa B-0,5/R3; Opakowania HPE: 1 ltr, 2 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 20 ltr, 25 ltr; Opakowania metalowe: butelka 1 ltr, kanister 5 ltr. oraz ew. opakowania własne odbiorcy dla wyrobów luzem.

Produkujemy także wiele innych, nietypowych rozcieńczalników i zmywaczy skonfigurowanych stosownie do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Rozcieńczalnik Nitro RC-01

Do rozcieńczania lakierów celulozowych i nitro-celulozowych do wymaganej lepkości oraz do mycia naczyń i narzędzi po aplikacji. Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczanego.

Rozcieńczalnik ABG

Wysokowrzący rozpuszczalnik estrowy. Zastosowanie: zmywacz żywic, farb i lakierów, rozpuszczalnik do wielu żywic: akrylowych, uretanowych, poliestrowych, winyloacetalowych, alkidowych, fenolowych, epoksydowych, styrenowych, może zastępować w całości lub częściowo wiele niebezpiecznych rozpuszczal-ników jak: chlorek metylenu, trójchloroetylen, izoforon, cykloheksanon, krezole, butyrolakton, metylopyrolidon, niektóre etery glikolowe i ich estry; do myjek mechanicznych w warsztatach mechanicznych i lakierniczych; do konserwacji i czyszczenia narzędzi zanieczyszczonych kompozytem poliestrowo-szklanym; Produkt praktycznie nieszkodliwy. Ulega łatwo biodegradacji. Nie podlega ograniczeniom przewozowym ADR/RID.

Rozcieńczalnik Akrylowy Acryl 2S

Do rozcieńczania lakierów akrylowych, uretanowych do wymaganej lepkości roboczej oraz do mycia sprzętu narzędzi. Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczanego.

Rozcieńczalnik Akrylowy Acryl 3S

Specjalistyczny rozcieńczalnik do lakierów akrylowych i baz metalicznych wysokoperłowych. Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczanego.

Rozcieńczalnik Akrylowy Acryl GR100

Specjalistyczny rozcieńczalnik do lakierów akrylowych i baz metalicznych. Produkowany w trzech wersjach różniących się szybkością odparowywania Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczanego.

Rozcieńczalnik Chlorokauczukowy

Rozcieńczalnik do lakierów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania, do lakierów olejnych, ftalowych i farb bitumicznych

Rozcieńczalnik do cieniowania RBT

Blended Thinner

Specjalistyczny rozcieńczalnik do niwelowania optycznych różnic barwy na styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego. Wtapia krawędzie nowych powłok lakierniczych   w powłoki istniejące. Eliminuje ostrą krawędź styku lakierów. Likwiduje odkurz lakierniczy. Pozostawia łagodne i gładkie przejście nowego lakieru w stary

Rozcieńczalnik Epoksydowy EPO-1

Specjalistyczny rozcieńczalnik do lakierów epoksydowych. Do rozcieńczania farb do gruntowania, do emalii i lakierów epoksydowych chemoodpornych. Produkt przeznaczony do stosowania z podkładem epoksydowym antykoro-zyjnym zapewniający jego odpowiednie nanoszenie i wysychanie.

Rozcieńczalnik Ftalowo-karbamidowy RF-04

Rozcieńczalnik przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowo – karbamidowych, farb, lakierów olejnych, klejów, mas uszczelniających. Do ogólnego stosowania. Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczanego.

Rozcieńczalnik Lakowy Lak-2

Do rozcieńczania farb i lakierów olejnych, ftalowych oraz mas antykorozyjnych asfaltowych  i bitumicznych

Rozcieńczalnik Poliuretanowy PU-015

Rozcieńczalnik do lakierów i podkładów poliuretanowych ogólnego stosowania

Rozcieńczalnik Poliuretanowy PU-1

Specjalistyczny rozcieńczalnik do lakierów poliuretanowych wysokopołyskowych. Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczanego.

Rozcieńczalnik Uniwersalny UNIFAR

Do rozcieńczania szerokiej gamy farb i lakierów: olejnych, ftalowych, nitro, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, chlorokauczukowych do wymaganej lepkości roboczej oraz do mycia naczyń i narzędzi po aplikacji. Ponadto do rozcieńczania szpachlówek, mas uszczelniających oraz klejów na bazie kauczuku syntetycznego (butapren) i naturalnego.

Zmywacz ZBE Rozcieńczalnik-zmywacz stosowany w przemyśle farb i lakierów, metalowym, gumowym; w pralniach chemicznych i garbarniach; w warsztatach samochodowych do mycia i odtłuszczania, do czyszczenia części metalowych.
Zmywacz Alu-Cleaner Zmywacz przemysłowy do zmywania markerów z kształtowników AL. Nie zawiera w swoim składzie rozpuszczalników chlorowcopochodnych

Zmywacz Nitro

Do rozcieńczania lakierów nitrocelulozowych, do rozcieńczania bejc, mas szpachlowych oraz do mycia sprzętu lakierniczego po aplikacji.

Zmywacz ZBC Break Cleaner

Do mycia i czyszczenia hamulców tarczowych, bębnowych, sprzęgieł, do odtłuszczania i czyszczenia innych elementów metalowych

Zmywacz ZNS-228 Orange

Środek czyszczący i zmywający o zapachu cytrynowym do usuwania klejów, zmywania wałków etykieciarek i klejarek a także smoły i smarów.

Nie zawiera w swoim składzie rozpuszczalników chlorowcopochodnych

Zmywacz CHEK-220

Silny zmywacz przemysłowy. Do stosowania profesjonalnego

Zmywacz USU-215

Wysokoalkaliczny zmywacz do zmywania żywicy i innych zanieczyszczeń z narzędzi do obróbki drzewa.

Koncentrat 2:1

Zmywacz CIT-72

Wersja zmywacza NS-228 Orange opracowana dla zastosowań gdzie wymagana jest większa szybkość odparowywania. Profesjonalny środek czyszczący i odtłuszczający o zapachu cytrynowym do wszelkich prac związanych z konser-wacją i montażem urządzeń mechanicznych. Usuwa oleje, smary, żywice, resztki klejów oraz osady tworzone przez sprzęgła, hamulce, przekładnie, itp. Zmywacz CIT-72 może być stosowany do zmywania wałków etykieciarek, do konserwacji maszyn etykietujących, do usuwania nagarów klejowych z dysz dozujących, do mycia i konserwacji urządzeń drukujących, zarówno przemysłowych jak i użytku biurowego.

Nie zawiera w swoim składzie rozpuszczalników chlorowcopochodnych

Zmywacz do silikonów W-1

Produkt do profesjonalnego stosowania w lakiernictwie samochodowym. Przeznaczony do mycia i odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem w celu usunięcia pozostałości silikonu, tłuszczu, oleju, wosku, kurzu itp..

Płyn Antyadhezyjny PA

Preparat antyadhezyjny – poślizgowy. Służy do smarowania blatów i narzędzi w strugarkach, frezarkach, piłach tarczowych, taśmowych, szczęk, uchwytów i cięgien.

Aktywator CH-200, CH-222, CH-230

Aktywatory do hydrografiki – do transferu druku wodnego, dostosowane do indywidualnych potrzeb Odbiorcy

Stop Foam

Środek do gaszenia piany z układów wodnych.

Impro EV

Kopolimerowy (rozcieńczalnikowy) impregnat do kostki brukowej i betonu. Ułatwia usuwanie plam olejów i zanieczyszczeń, zapobiega wzrostowi mchów, porostów i chwastów

Impro ACR

Akrylowy (rozcieńczalnikowy) impregnat do kostki brukowej i betonu. Ułatwia usuwanie plam olejów i zanieczyszczeń, zapobiega wzrostowi mchów, porostów i chwastów

Silikon w płynie SIL-Ol 30

Środek smarujący i antyadhezyjny (przeciwprzyczepny). Bezzapachowy.

Służy do smarowania zamków w drzwiach, konserwacji uszczelek gumowych, łańcuchów, zawiasów i innych części mechanicznych. Doskonale nadaje się do ochrony części gumowych przed wysychaniem, zamarzaniem i zlepianiem się.

Slower 234

Środek opóźniający odparowywane rozpuszczalników w druku flexo

Aceton

Produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i kle-jeniem. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków, zabrudzeń z żywic epoksydowych itp. oraz do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.

Nafta SW

Zastosowanie: do celów oświetleniowych; czyszczenia narzędzi, oraz innych zabrudzonych elementów. Może być używana jako zmywacz antykorozyjny.

Metyloetyloketon

Rozpuszczalnik przemysłowy. Między innym jako rozpuszczalnik i zmywacz tuszu do drukarek.